O nama

SAGAL Food LogoSAGAL FOOD Srbija

Mi smo „SAGAL FOOD“ d.o.o. Beograd, firma koja se bavi uvozom i distribucijom široke palete proizvoda austrijske firme „ESAROM“.

Već više od decenije, uz pomoć vrhunskog tima tehnologa sa kojima sarađujemo, trudimo se da vam pomognemo da proizvedete artikle zapaženog ukusa i visokog kvaliteta.

Čitav delokrug kompanije, od proizvodnje do prodaje, ima jedinstven cilj: da obezbedi potpunu uslugu svakom od naših potrošaca. Bliska kooperacija sa našim potrošacima uz uzajamno poverenje, omogućava nam da omogućimo dobit svim saradnicim u lancu distribucije. Ta bliskost sa saradnicima je ostvarena tokom dugog niza godina prisutnosti na tržištu centralne i istočne Evrope i takvim radom smo postali najznačajniji snabdevač.

Mi našu lidersku poziciju posmatramo kao obavezu da nastavimo sa sopstvenim razvojem kao i sa razvojem usluga koje pružamo našim kupcima:

 • Prvoklasan i postojan kvalitet proizvoda.
 • Inovatorski menadžment ESAROM-a.
 • Tehnička i tehnološka podrška.
 • Podrška saradnicima.
 • Optimizacija produkcionih ciklusa.
 • Vrednosne analize.
 • Ugovori o licencama brendova.
 • Trend monitoring.
 • Pravni saveti iz oblasti prehrane.
 • Blizak kontakt sa potrošacima kroz ucešce na velesajmovima.
 • Tehničke konferencije za saradnike.

Prodaju naših proizvoda nikada nismo doživljavali kao jednosmernu saradnju. Ono što drugi vide kao „kraj puta“, naši prodavci smatraju početkom zajednickog puta sa potrošacem. Tako da želimo da maksimizujemo dobit koju nudimo našim potrošacima, mi moramo znati tačno koje su njihove potrebe.

Stalna razmena informacija stvara povratnu spregu koji nam omogućava da brzo prilagodavamo proizvode u skladu sa potrebama tržišta i potrošaca. Ovo se pruža mnogo dalje od naše centrale u Oberrohrbach-u i obuhvata potrošace u preko 20 zemalja u brojnim distributivnim kompanijama koje su povezane sa „ESAROM“ Austrija.

Fleksibilne proizvodne jedinice, kratko vreme isporuke i naš pouzdani transportni vozni park su samo deo usluga koje nudimo našim potrošacima.

 • Zajednički poduhvati.
 • Lokalne proizvodnje.
 • Distributivne kompanije i posredovanje pri distribuciji robe kao i nalaženje pogona koji vrše uslužno punjenje.
 • Optimizacija produkcionih ciklusa.
 • Transportni vozni park.
 • Manipulisanje, pakovanje, skladištenje.
 • Obuka zaposlenih.

claim CMYK

ESAROM Austria

„ESAROM Group“ sa svojim sedištem u Oberrohrbach-u / Beč, osnovana je kao predstavništvo fabrike za esencije koju je osnovao Willy Schmitz u Nordlingen-u 1946.godine, a koja je kasnije preimenovana u „ESAROM“ – fabriku za esencije Essenzfabrik GmbH. Godine 1961. Wolfgang A. Molls i Friedrich W. Kunze (zetovi W. Schmitz-a) preuzimaju upravljanje „ESAROM“-om i transformišu ga u nezavisnu kompaniju. Iako još uvek mlada, kompanija „ESAROM“ Austrija je u samo par godina kvalitetom svojih proizvoda uspela da se probije medu vodeće snabdevače prehrambene i konditorske industrije. Kako se istočna Evropa politicki i ekonomski otvarala, kompanija je prepoznala mogućnost daljeg napredovanja. Od tog trenutka, kompanija je ušla u četiri smela poduhvata sa partnerima koji su mogli odgovore na zahtevani kvalitet. „ESAROM“ je zastupljen u svim zemljama istočne i jugoistočne Evrope preko distributivnih kompanija.

„ESAROM group“ se razvila u finansijski stabilnu kompaniju srednje veličine sa strukturom velikog porodičnog biznisa. Svest o potrebi ima najveci značaj u našem viđenju odgovornosti koju imamo prema budućim generacijama. Stalna ulaganja u istraživanja i razvoj garantuju da će se optimizacija naših potošača nastaviti i u budućnosti. Trajno zadovoljstvo naših potrošača obezbeduje stalnu zaposlenost radnika sa visokim kvalifikacijama.

„ESAROM“ je kompanija koja poseduje sve bitnije potvrde kvaliteta, što potvrđuju i ovi sertfikati:

Detaljnije o sertifikatima koje poseduje „ESAROM“ pogledajte u našoj Foto Galeriji.

Comments are closed.